Porady praktyczne

Ogrodzenie elektryczne jest wygodnym sposobem grodzenia zwierząt hodowlanych na danym terenie, skutecznym zabezpieczeniem upraw polowych przed dzika zwierzyną jak również skutecznie chroni np. trawniki, ogródki warzywne przed zwierzętami domowymi. Ogrodzenie elektryczne działa odstraszająco na zwierzęta. W chwili zetknięcia się zwierzęcia z linia ogrodzenia następuje przeskok impulsu elektrycznego(niegroźnego dla ich zdrowia i życia) na jego skórę. Zwierzęta bardzo szybko uczą się, że dotknięcie przewodu wywołuje nieprzyjemne doznania , zapamiętują to i zachowują bezpieczna odległośc od elektrycznej bariery. Poszczególne gatunki zwierząt charakteryzuje zróżnicowana odpornośc na impulsy elektryczne. Zwierzęta o małej masie i krótkiej sierści wymagają dostarczenia mniejszej energii w porównaniu do zwierząt o dużej masie i długiej sierści. Istnieją zwierzęta o dużej, wrażliwości na udary prądu elektrycznego jak np. konie, które wymagają wyjątkowo starannego dobrania parametrów elektrycznych ogrodzenia

Zalety ogrodzenia elektrycznego:

 - jest ekonomiczne w porównaniu z tradycyjnym np. drewnianym lub z drutu kolczastego

- łatwy montaż, demontaż i zmiany w wielkości ogrodzenia

- łatwe przystosowanie ogrodzenia dla różnych gatunków zwierząt

- jest bardziej bezpieczne dla zwierząt jak tradycyjne, które często raniły zwierzęta co powodowało zwiększone koszty opieki weterynaryjnej

Do zbudowania ogrodzenia elektrycznego potrzebne jest:

1.Elektryzator

Przy doborze elektryzatora należy uwzględnic :

- możliwy sposób zasilania prądem

- rodzaj ogradzanych zwierząt

- długośc lini ogrodzenia,

- charakterystykę terenu

2.Paliki ogrodzeniowe, izolatory

Paliki ogrodzeniowe i izolatory podtrzymujące elementy przewodzące powinny charakteryzowac się jak największa opornością(odpornością na przebicie)wytrzymywac wysokie napięcia, w przeciwnym razie częśc energii „upłynie„ do  gleby i skutecznośc ogrodzenia będzie niska.

 3.Elementy przewodzące

Liny ,plecionki, taśmy , druty powinny charakteryzowac się dużą trwałością, rozciągliwością ,odpornością na zerwanie oraz  jak najniższą opornością elektryczną co ma duże znaczenie przy rozległych ogrodzeniach. Dobrym rozwiązaniem jest budowa ogrodzenia typu „zamkniętego” tzn. początek i koniec ogrodzenia połączone są razem do zacisku prądowego elektryzatora ze względów energetycznych ponieważ opornośc ogrodzenia w porównaniu z ogrodzeniem typu „otwartego „jest o połowę mniejsza.

4.Uziemienie ogrodzenia elektrycznego.

Bardzo ważnym elementem ogrodzenia elektrycznego jest jego uziemienie. W chwili zetknięcia się zwierzęcia z przewodami ogrodzenia zamyka się obwód elektryzatora poprzez uziemienie. Jeżeli obwód nie zostanie zamknięty z powodu złego uziemienia prąd nie popłynie i zwierze nie poczuje impulsu elektrycznego. Dlatego należy dążyć do uzyskania jak najmniejszej oporności uziemienia co w znaczący sposób wpływa na skuteczność działania ogrodzenia. Uziemienie powinno być tym staranniej wykonane jeśli mamy do czynienia z suchą glebą gdyż wadliwe wykonanie uziemienia i sucha gleba są najczęstszą przyczyną braku skutecznego działania ogrodzenia.                                                                                                                                                                   

Uziom powinien być wykonany w postaci ocynkowanego pręta lub taśmy bednarki

zagłębionej w glebie na głębokość min.1 m

Przy glebie suchej zaleca się zastosowanie dodatkowo jednego lub dwóch- uziomów w

odległości 3m jeden od drugiego i połączonych ze sobą wspólnym przewodem.

Przy wyjątkowej suchej glebie można zastosować dodatkowy przewód uziemiający                                             :.

poprowadzony wzdłuż ogrodzenia poniżej przewodów prądowych do którego powinny być

podłączone dodatkowe uziomy.

Zasady bezpiecznej pracy z ogrodzeniem elektrycznym

-elektryzatorów nie należy instalować w pomieszczeniach zapylonych gdzie znajdują się opary i materiały łatwopalne.

-grodzenie elektryczne, które jest zainstalowane przy drodze publicznej lub przejść dla pieszych powinno być oznaczone tablicami ostrzegawczymi UWAGA! OGRODZENIE ELEKTRYCZNE

-należy unikać  krzyżowania się linii ogrodzenia  elektrycznego z innymi przewodami, które może prowadzić do zaplątania się zwierząt lub osób.

-ogrodzenie elektryczne nie może być zasilane z kilku elektryzatorów . W przypadku dwóch różnych ogrodzeń elektrycznych, odległość między przewodami tych ogrodzeń powinna wynosić co najmniej 2m.

-w celu ochrony elektryzatora przed jego uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym w ogrodzenie elektryczne, należy zainstalować odgromnik. Odgromnik powinien być zainstalowany na każdym ogrodzeniu elektrycznym, a w czasie wyładowań atmosferycznych linię ogrodzenia należy odłączyć od elektryzatora i uziemić. Dotyczy to również okresu, kiedy ogrodzenie nie jest używane.

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące budowy ogrodzenia  czekają nasi konsultanci.

Kontakt

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Botaniczna 14
Tel.: +48 44 724 34 99 (godz. 9.00-15.00)
Fax: +48 44 724 34 99 (godz. 9.00-15.00)
Tel. kom.: +48 796015772 (24 h)
e-mail: sklep@pastuchy.eu

Facebook

facebook_page_plugin