Schemat montażu zabezpieczenia ogrodzenia elektrycznego

schemat_montazu_zabezpieczenia

schemat_montazu_zabezpieczenia1
Zabezpieczenie włączone

schemat_montazu_zabezpieczenia2
Zabezpieczenie wyłączone