Dane techniczne plecionki i liny

Kod plecionki i liny 15567 15849 19450 19329 15479 15337 15338 15694
żarówka          
Długość (m)  250  500  200  400 200 200 200 200
Ilość przewodów 3 3 6 6 6 6 3 3
Grubość:
przewody
stalowe
(mm)
0,15 0,15 - - - 0,20 0,40 0,40
Grubość:
przewody
miedziane
(mm)
- - 0,25 0,25 0,25 - - -
Oporność
(?/m)
14,4 14,4 0,06 0,06 0,06 7,2 2 2
Wytrzymałość
(kg)
 ~30  ~30  ~500  ~500  ~1000 ~750 ~750 ~1000
maksymalna
długość
ogrodzenia
elektryzatory
sieciowe
i akumulatorowe
(km)
 3  3 25 25 25 4,4 5 5
elektryzatory
bateryjne (km)
1 1 6 6 6 1,5 2 2

50 30 6 3 3 6 1 3